Полезни връзки

Ето някои полезни връзки за допълнителна информация относно процеса по осиновяване:

Министерство на правосъдието

Френска агенция за осиновявания

Италианска асоциация за осиновявания