Разрешения

През 2003 година България ратифицира Хагската конвенция за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване, 1993 година.
Като централен орган е създадена Дирекция “Международна правна закрила на детето и международни осиновявания” към българското Министерството на правосъдието, която в съответствие с нейните изисквания осъществява ръководство и контрол на дейността по международни осиновявания.

“Mалкият принц” е една от първите организации, получила разрешение от Министерство на правосъдието да извършва като акредитирана организация посредничество при международни осиновявания.

Разрешение № 25/27.05.2004 г. за посредничество при международни осиновявания по отношение държавите Франция и Италия.

Разрешение № 80/ 28.06.2006 г. за посредничество при международни осиновявания по отношение държавите Франция и Италия.

Разрешение № 119 /15.03.2010г. за посредничество при международни осиновявания по отношение държавите Франция и Италия.

Разрешение № 119 / 17.06.2014 г. за посредничество при международни осиновявания по отношение държавите САЩ, Канада, Германия, Гърция.

Разрешение № 140 / 11.05.2015 г. за посредничество при международни осиновявания по отношение държавите Франция, Италия, САЩ, Канада, Германия, Гърция.

Разрешение № 189 / 05.05.2020 г. за посредничество при международни осиновявания по отношение държавите Италия, САЩ, Франция.