Кои сме ние

Асоциация за подпомагане на деца “Малкият принц” е сдружение с нестопанска цел.
Регистрирано e по фирмено дело №10170/2003 година на Софийски градски съд, Фирмено отделение, 2-ри състав София, БУЛСТАТ: 131146367,
Вписано е под №20031013001 В Централния регистър на Юридическите лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност към Министерство на правосъдието.

Структура

Аз съм Юлия Роджери и съм Председател на управителния съвет на Асоциация „Малкият Принц”. Адвокат съм с дългогодишна практика към Адвокатската колегия в София. Моят опит е от 1993 година и до момента съм представлявала стотици семейни и несемейни кандидати от Франция, Италия и САЩ по дела за международни осиновявания.

В дългогодишната си практика като адвокат, заедно с екипа от професионалисти на Асоциацията успяхме да помогнем на много семейства да се докоснат до вълнението да бъдат родители и да почувстват искрената обич на децата.
Ние сме убедени, че докато има деца, нуждаещи се от надежда за шанс в живота, трябва да има и хора, които усърдно да се трудят за осъществяването й. Осиновяването,освен благородно дело е и изключителна отговорност към бъдещото развитие на детето и в израстването му, като достоен член на обществото.

Осиновяването не е само стремеж да осветиш малкият,тъжен живот на тези деца. Това е дълъг, сложен и труден процес, който изисква пълна всеотдайност и високо квалифициран професионален екип.
Ние работим за децата на България. Чуваме техните желания и се стремим да сбъднем техните мечти. За децата от институциите мечтата е само една – да имат родител, някой безрезервно да ги обича, да се чувстват защитени и желани. Те с готовност му подаряват сърцето си.

Етичен кодекс